• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

UFUK Derneği’nin öncülüğünde ve Makedonya Türkleri nin birçok sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti gençlik kolları’nın katıldığı ‘‘1.Gençlik Çalıştayı’’ 11 Mart 2012 Üsküp Otel Stone Bridge’de düzenlenmiştir. Düzenlenen çalıştayda Makedonya Türk gençlerinin sorunları konuşulmuş ve çözüm yolları aranmıştır. Özellikle dağınık coğrafyada yaşayan gençlerin iletişim sıkıntısı ve birbirinden habersiz oldukları düzenlenen çalıştayda gözlemlenmiştir. Çalıştaya katılan gençlerin eğitim, sosyo-kültürel, ayrımcılık gibi alanlarda sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca işsizlikten yakınan gençler, biran önce ülkenin kalkınması için gereken adımların atılmasının gerektiğini savundular.
UFUK Derneği’nin öncülüğünde ve Makedonya Türkleri nin birçok sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti gençlik kolları’nın katıldığı ‘‘1.Gençlik Çalıştayı’’ 11 Mart 2012 Üsküp Otel Stone Bridge’de düzenlenmiştir. Düzenlenen çalıştayda Makedonya Türk gençlerinin sorunları konuşulmuş ve çözüm yolları aranmıştır. Özellikle dağınık coğrafyada yaşayan gençlerin iletişim sıkıntısı ve birbirinden habersiz oldukları düzenlenen çalıştayda gözlemlenmiştir. Çalıştaya katılan gençlerin eğitim, sosyo-kültürel, ayrımcılık gibi alanlarda sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca işsizlikten yakınan gençler, biran önce ülkenin kalkınması için gereken adımların atılmasının gerektiğini savundular.


- Son dönemlerde ülkemizde yaşanan etnik çatışmaları kınar, bu tür provokasyonlara Türk gençlerinin düşmemesi gerektiğini ve yetkili kurum ve kuruluşları olaylara müdahale etmesini temenni ve talep etmekteyiz.
- Ülkemizde her iki gençten biri işsizdir. Ülkemizin yıllardır yaşadığı ekonomik sıkıntılır Makedonya Türk gençlerini göçe zorlamaktadır. Gençlerin göç etmemeleri için kurum ve kuruluşları gençlere destek vermeye davet ediyoruz.
- Ülkemizde anadilde eğitim anayasa ile garanti altına alınmıştır. Fakat günümüzde Türkçe eğitim olmayan birçok bölge mevcuttur. 12 yıllık mecburi eğitim için okulların olmadığı, ilkel şartlarda Türkçe eğitim görüldüğü ve özellikle branş derslerinde kadro sıkıntısının yaşandığı görülmektedir.
- Ülkemizde birçok kültür sanat dernekleri mevcuttur. Fakat bu derneklerimiz zor şartlar altında çalıştığı gibi, aktif dernek sayısı çok azdır. Kültür derneklerimiz istenilen seviyeye hala ulaşmamıştırlar. Birçok derneğimizin temel şartları yoktur. Kültürümüzü yaşatmamız için kültür derneklerimize destek verilmelidir.
- Gençlerimiz bütün varlık aleminin can, mal, din, akıl ve nesil emniyetini önceleyen bir anlayışla, hayatı özenle yaşamalıdırlar.
- Makedonya Cumhuriyeti’nde yüzlerce Osmanlı eseri mevcuttur. Osmanlı eserlerine yapılan saldırıları kınar, Osmanlı eserlerimizin restore edilmelerine, restorasyon sürecinde özüne has bir şekilde yapılmasını önemle arz ederiz. Osmanlı eserlerinı korumak Makedonya’daki her Türk’ün borcudur.
- Gençlik bir hazinedir ve geleceğimizin mimarı olarak görülmelidir. Gençliğin inşası geleceğin inşasıdır.
- Kuşak çatışması, eğitim problemleri, serbest zaman ve sosyal etkinliklerin yetersizliği, meslek ve kariyer planlamasının yeterli yapılamaması, üniversite gençliğinin barınma, ulaşım ve güvenlik problemleri mevcuttur.
- Türk gençleri olarak Makedonya devletinin gençlere sağladığı imkanlardan habersiziz. Eğitim bakanlığının burs ilanina başvuran başarılı Türk  gençlerine bakanlık tarafından burs sağlanmadığı ve devlet yurtlarında da yeterli sayıda gencin barınmadığı tespit edilmiştir.
- Üniversite öğrencilerin barınmış oldukları yurt veya merkezlerde sosyal etkinliklerin yeterli olmaması, gençlerin milli kültür ve değerlerine yönelik duyarlılık düzeylerinin yeterli olmaması görülmektedir.
- Kurumların burs dağıtımında daha şeffaf olmalarını önemle arz eder, bu tipteki yardımlar reklam aracı olarak kullanılmamalıdır.
- Makedonya Türk gençleri  yeterince sosyal olmadıkları ve bunun için altyapının hala oluşmadığı gözlemlenmiştir. Türk köylerinde veya Türklerin yoğun yaşadıkları bölgerlerde gerek spor sahalarının olmaması, gerek kültür merkezlerinin olmayışı gençleri asosyal yapmaktadır.
- Makedonya Türk gençleri olarak ‘‘Gençlik ve Spor Ajansı’nı’’ Türk köylerine, Türk belediyelerine ve Türkler’in yaşadıkları yerleşim birimlerine de spor sahaları inşa etmeleri beklentisi içindeyiz.
- Gençliğe sahip çıkmamak manevi bir soykırımdır. Zamanın nesnesi değil, öznesi olan bir gençlik ancak geleceği inşa edebilir.
- Toplumda başarılı olmak isteyen gençlere fırsat verilmeli, gençlere karşı önyargıların kaldırılması gerekmektedir.
- Geleceğe yürürken, yetişkinlerin tecrübesi ile gençlerimizin heyecan ve enerjisini buluşturmalıyız.
- Sosyal sermayemizi önemseyen, farklılıklarımızı eş güdümle fırsata dönüştüren, gönüllü kuruluşlar; gençlere imkanlar sunarak onları geleceği hazırlamalıdırlar.
Makedonya’da ilk defa düzenlenen ‘‘Gençlik Çalıştayı’nın’’ olumlu ve bir okadar da verimli geçtiğini ve bundan sonra yılda en az bir defa olmak üzere ‘‘Gençlik Çalıştayı’nın’’ yapılması karara bağlanmıştır.
joomplu:62