• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

UFUK Derneği ve Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı ile ortaklaşa Balkan Savaşları'nın 100.yıldönümü vesilesiyle 31 Mart 2012 Cumartesi Ohri Kültür Evi'nde  '' Yüz Yıllık Yalnızlık '' konusunda bir konferans ile konser düzenlendi.Ufuk Derneği Genel Başkan Yardımcısı İlhan Rahman proğramı açarak,etkinliği izlemeye gelen Türk halkını selamladı. Üsküp'te olduğu gibi Ohri'de de konferansa konuşmacı olarak Prof.Dr.Ömer Turan ile Dr.İ.Aydın Yüksel konuşmacı olarak katıldılar.Konferansta  Dr.İ.Aydın Yüksel "Balkanlar’da Osmanlı  Medeniyeti" ve Prof.Dr.Ömer Turan "Balkan Harbi ve Rumeli’den Göçler" konularını işlediler.Konferansın ardından Metin Durgutlu (solist), Hüseyin Özkılıç (ney), Hulusi Babalık (tanbur) ve Mustafa Selçuk Erarslan'ın (kemençe) oluşturduğu Kubbealtı Musıkî Topluluğu konser sundular. Özellikle zengin bir proğram hazırlayan Kubbealtı Musiki Topluluğu,Ohri'de katılan konuklara unutulmaz bir gece yaşattılar.Kubbealtı Musiki Topluluğu şu repertuar ile Ohri'de yaşayan Türkler ile 100 yıllık hasret giderdi: Hicaz Peşrevi, Refik Fersan; Hicaz Şarkı "Boğaziçi" Alâeddin Yavaşça; Hicaz Türkü "Pencereden kuş uçtu yandı yürek tutuştu"; Hicaz Şarkı "Baharın zamanı geldi" İsmail Dede Efendi: Hicaz Şarkı "Benim yârim gelişinden bellidir" Sadettin Kaynak; Hicaz Şarkı "Tel tel taradım zülfünü" Sadettin Kaynak; Hicaz Mandıra, Lâvtacı Andon Hüseyni Raksiyye "Saç bağı takar saçına gider sarayın içine"; Hüseyni Raksiyye "Sen oynadıkça kademi sevindirirsin âdemi"; Hüseyni Oyun havası "Çeçen kızı" Tanburi Cemil Bey; Rast Şarkı "Esti nesim-i nev-bahar açıldı subh dem" Hacı Arif Bey; Rast Şarkı "Karlı dağı aştım geldim" Rıfat Bey; Rast Şarkı "Erdi bahar sardı yine neş'e cihânı" Münir Nureddin Selçuk; Rast Şarkı "Gülyüzünde göreli zülf-ü semen" Münir Nureddin Selçuk; Rast Şarkı "Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü" İsmail Dede Efendi; Mahur Mehter Marşı "Vur pençe-i Ali'deki şemşir aşkına" Münir Nureddin Selçuk ve “Mahur Mehter Marşı” güftekârı Yahya Kemal.Proğramın sonunda Kubbealta Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Sinan Uluant UFUK Derneği Genel Başkan Yardımcısı İlhan Rahman'a beratını vererek proğram sona erdi.

joomplu:67joomplu:68joomplu:69