• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

 

Ufuk Derneği’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayram’ı kutlama proğramı çerçevesinde 18 Mayıs 2013 tarihinde Ohri’de ‘‘2.Gençlik Çalıştayı’’ düzenledi. Bu yıl düzenlenen çalıştayın ana konusu ‘’Demokrasi  ve İnsan Hakları’’olup, konuşmacı olarak ise RUBASAM Üyesi Av. Özcan Pehlivanoğlu katılmıştır. 2.Gençlik Çalıştay’ına Makedonya’nın değişik bölgelerinden sivil toplum kuruluş temsilcileri ve siyasi parti gençlik kolları temsilcileri katılmıştır. Çalıştayın temel amacı ülkemizde yaşayan gençlerin demokrasi ve insan hakları konularında bilinçlerini geliştirilerek, ülke sorunları ile gençlik sorunlarını demokrasi çerçevesinde tartışmaktır.

Çalıştay’a katılan gençler sosyal hayatta gençlik, gençlerin demokrasi ve insan hakları bilinci, karar alma mekanizmalarında gençlik ile ülkemizde ki demokrasi ve insan hakları hakkında gençler fikir alışverişinde bulundular.

1. 2001 yılında yaşanan iç çatışmaların ardından 13 Ağustos 2001 tarihinde imzalanan Ohri Çerçeve Anlaşması ile ülkemizde barış sağlandı. Bu anlaşmaya göre her etnik topluluk, nüfus oranları ile devlet–kamu kurumlarında temsil edilecekti. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen Ohri Çerçeve Anlaşması’nın hakça temsil ilkesine göre Türkler hala hak ettiği konumu alamamıştır.

2. Makedonya’da her iki gençten biri işsizdir. İstihdam’ın olmadığı  ülkede gençler göç etmektedirler. Yetkili kurum ve kuruluşlardan yeni istihdamların açılmasını talep eder ve bu yerlere ehli kişilere avantaj verilmesini arzu ederiz.

3. Gençler ’’Demokrasi ve insan hakları’’ konularında yeterince bilgiye sahip değildirler. Demokrasi ve insan hakları konuları orta öğretimde ders olarak gençlere sunulmalıdır.

4. Makedonya Cumhuriyeti’nde 2008 yılında Makedonya Başbakanlığı Topluluk Haklarını Kalkındırma Ajansı ( Azınlıklar Haklarını Koruma Müdürlüğü) kurulmuştur. Fakat bu kurum’un kuruluşundan bu yana toplulukların haklarında bir ilerleme kaydedilmediği tespit edilmiştir. Kurulan bu Topluluk Haklarını Kalkındırma Ajansı çalışmalarını daha şeffaf  ve her kesime ulaşabilecek şekilde yapmalıdır.

5. Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan gençler karar alma mekanizmalarında yeterince mevcut değildirler. Kurum, kuruluş ve siyasi partilerden gençlere daha fazla önem vermeliri ister, karar alma mekanizmalarında daha fazla gençleri  görmeyi arzu ederiz.

6. Makedonya Cumhuriyeti’nin, demokrasiyi bütün kurumlarıyla hayata geçirmeyi benimsemiş saygın bir ülke olmasını dileriz. Bu bağlamda vatandaşlarının yaşam kalitesinin artırılması, yüksek demokratik standartlara kavuşturulması ile sosyal ve ekonomik refahın sağlanmasını öncelikli hedefler olmalıdır.

7. Makedonya Cumhuriyeti’nde ana dilde eğitim anayasal hak olsa bile günümüzde Türkçe eğitim hala ilkel şartlarda verilmektedir. Türkçe eğitim’in gelişiminde ve Türk okulları’nın açılması için yetkili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz.

8. Devlet koruması altında olan Osmanlı eserlerimiz yeterince korunmamaktadır. Ortak kültür mirasımız olan Osmanlı eserlerini, özellikle de devlet koruması altındaki eserlere devletin daha fazla sahip çıkmasını dileriz.

9. Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

10. Makedonya Türk gençleri’nin  yeterince sosyal olmadıkları ve bunun için altyapının hala oluşmadığı gözlemlenmiştir. Türk köylerinde veya Türklerin yoğun yaşadıkları bölgerlerde gerek spor sahalarının olmaması, gerek kültür merkezlerinin olmayışı gençleri asosyal yapmaktadır. Makedonya Türk gençleri olarak ‘‘Gençlik ve Spor Ajansı’nı’’ Türk köylerine, Türk belediyelerine ve Türkler’in yaşadıkları yerleşim birimlerine de spor sahaları inşa etmelerinin beklentisi içindeyiz.

11. Makedonya Türk gençleri kendi edebiyatlarını, kültürlerini geliştirebilecek kültür merkezleri, gençlik kulüplerinin kurulmasını istiyor.

12. Makedonya Türk gençleri olarak şiddet siyasetini onaylamıyoruz. Şiddete, tehdit ve baskıya son verecek bir çoğulcu kültür siyasetini savunuyor, demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir hukuk düzeninin kurulmasını arzu ediyoruz.

13. Makedonya’da ‘‘Makedonya İslam Birliği’’ Makedonya’da yaşayan Müslümanlar’ın kurumudur. Malesef bu kurumda Türkler’in temsili hiç denecek kadar azdır. Makedoya İslam Birliği yönetim kadrosu tek milletli durumdadır, Türkler bu husustaki temsilde askari seviyenin çok altında bir durumdadırlar.

14. Medya,basın özgürlüğü kapsamında Makedonya’da son dönemde ciddi ihlal ve baskıların yaşandığı uluslararası örgütler tarafından önem ve şiddetle vurgulanan bir konudur. Bu alandaki yaptırımların azalması, basın özgürlüğü’nün gerçek manada kabul görüp yaşatılması gerektiği düşüncesindeyiz. Makedonya’daki Türkçe yazılı ve görsel basın son derece yanlı ve taraflı bir tutum sergilemektedir. Sansür her yazılan satırda söz konusudur. Bu durumun aciliyetle düzeltilmesi, Türkçe basın ve medyanın görevini gerektiği gibi yapmasını diler ve isteriz.

15. Son dönemde yaşanan demokrasi ihlalleri ve akabinde Mart ayındaki yerel seçim kampanyasina, seçim sürecine ve seçim sonuçlarına ciddi şüphe ile bakmaktayız. Seçim ihlalleri, usulsüzlükleri ve şaibelerinin tekrarlanmaması beklentisindeyiz.

16. İfade özgürlüğü (ya da konuşma özgürlüğü) Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilen, birçok ülke tarafından kabul edilen bir haktır. Avrupa Birliği'nin 2000 yılında yayımlanan temel kanunlarının 11'inci maddesine göre; Herkesin ifade özgürlüğü vardır. Bu hak insanların fikirlere sahip olma ve bilgiyi halk otoritesi olmadan, sınırsızca alma ve verme hakkını tanır. Özgürlük ve basın kuruluşların çoğulculuğuna saygı duyulmalıdır. Herkes engel olmaksızın fikirlere sahip olmalıdır. Herkesin ifade özgürlük hakkı olmalıdır; bu hak, her türlü bilgi ve fikirleri sınır olmaksızın, sözlü, yazılı, basılmış, sanat veyahutta herhangi dilediği bir medya ortamıyla öğrenme, alma ve verme hakkıdır. Dolayısıyla bu hakların sözde değil özde kabul edilmesi gereklidir.

17. 2012 yılında düzenlenen 1.Gençlik Çalıştay’ında alınan karar doğrultusunda yılda bir defa olmak üzere Gençlik Çalıştay’ının yapılmasına devam edilecektir.

Ufuk Derneği Genel Merkezi

18 Mayıs 2013 Cumartesi - Ohri

joomplu:147