• Ufuk Derneği - Makedonya

 • Ufuk Derneği - Makedonya

 • Ufuk Derneği - Makedonya

 • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review
BASIN BİLDİRİSİ

Son günlerde Ohri şehrinde ki İmaret bölgesine girişi ücretlendirmişler. Sözü geçen bölge son dereceönemli tarihi-kültürel özelliğe sahiptir. Özellikle Makedonya Türk toplumu için bölgenin anlam ve önemi çok farklıdır. Öyle ki Ohri kalesinde bulunan İmaret bölgesi,başta bünyesinde Fatih Camii, Kervansaray, Hamam, Medrese ve daha nice mal ve mülkü barındıran Sinan Çelebi vakfiyesinin bulunduğu yerdir. Ayrıca bölgede Osmanlı döneminde sadece Türk aileler yaşarken, 1946 yılında Devlet tarafından son 28 Türk aile zorla göçettirilerek etnik temizlik sonlandırılmıştır. 2000 yılında Devlet koruması altında olan Fatih Camii’nin kilise inşaatı için yıkılmasıyla birlikte Osmanlı dönemine ait tek eser olarak Sinan Çelebi’nin türbesi kalmıştır.
Yıllarca süren bürokratik engellemelere rağmen türbe geçen yıl TİKA tarafından restore edililmiş ve layık olduğu görünüme kazandırılmıştır. Bugün İmaret bölgesinde birkaç yıl öncesinden başlatılan ve Ortodoks eğitim merkezi inşaatını içeren "Ohri 2014" projesi için büyük inşaat çalışmaları mevcuttur.
İlk olarak Makedon ulusal basınından bu bölgeye giriş için ücret talep edildiği haberlerini aldık.
Ardından bizzat bölgede yapmış olduğumuz incelemelerle haberin doğruluğunu teyit etmiş olduk. Şaşkınlığımızın daha da artmasını ise orada ücreti talep eden görevlilerin bize söyledikleri oldu, ‘‘ Makedon Ortodoks Kilisesi’nin Debre Kırçova Piskoposluk bölgesi tarafından girişin ücretlendirildiği, toplanan paralar ile klisenin ihtiyaçları için kullanılacaktır’’. Kiliseye veya kilisenin sahip olduğu bir bölgeye giriş ücretinin konulması bizi hiçbir şekilde ilgilendirmeyip bağlamaz. Amma söz konusu bölgenin tam da ortasında Makedonya İslam Birliği’nin malı olan Sinan Çelebi türbesi varsa, o zaman işin boyutu değişmektedir. Türbeyi ziyaret etmek isteyenler, dua okumak isteyenlerden de kilisenin görevlileri giriş ücreti istemekteler. Bu durum bizler için asla kabul edilebilir bir durum değildir. Dünyanın hiçbir yerinde cami veya türbeye giriş için para ödenmez,İslam kültüründe bu durumun izahı kesinlikle yoktur. Bu sebeple konuyla ilgili makamlar olan Ohri Müzesi, Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Makedon Ortodoks Kilisesi ve Makedonya İslam Birliği’nin acil bir şekilde yaşanan bu olayala çare üretmelerini talep ederiz. Ayrıca Ohri İmaret bölgesinde bulunan Sinan Çelebi türbesi’ni ziyaret edecek vatandaşlara asla ve asla giriş ücreti ödememe çağrısı yapıyoruz. Konunun takipçisi olup, kısa zamanda sorun çözülmediği takdirde gerek Makedon gerekse Uluslararası makamlarda hukuksal işlemleri başlatacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

    Saygılarımla
   İlhan RAHMAN
UFUK Derneği Genel Başkanı 
joomplu:148