• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği “Mekânlar, Medeniyetler, Mîmarlar” isimli Avrupa Birliği Gençlik Projesi 12-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Romanya, Avusturya, Kosova, Bulgaristan ve Makedonya’dan 25 üniversite öğrencisinin katıldığı projenin amacı İstanbul şehir mîmârîsini Avrupa’da yaşayan gençlere tanıtmak ve onların da kendi ülkelerinin mîmârî unsurlarını Türkiye’de anlatmalarına imkân vermekti.Bu projeye Makedonya'yı temsilen Ufuk Derneği'nden Fatih Ali,Arzu Buş,Hayal Aydarçe,Şener Halil ve Mazez Muharrem katıldılar.

Proje boyunca katılımcılara çeşitli mîmarlar ve akademisyenler tarafından Târih-Mîmârî İlişkisi, Sinema ve Mîmarlık, Kubbeli Yapılar, Osmanlı Saray Mutfağı, Seyahat Kültürü, Edebiyat ve Mîmârî İlişkisi, İstanbul Türkçesi ve Türk Minyatür Sanatı konularında eğitimler verildi. Bununla birlikte Ebru ve Tezhip Sanatı konusunda teorik ve uygulamalı atölye çalışmaları yapan gençler, târihçi ve mîmarlar rehberler eşliğinde her gün İstanbul turuna çıkıp mîmârî yapıları yakından inceleme fırsatı buldular.

Projenin son aşamasında katılımcıların İstanbul hakkında öğrendiklerini eğlenceli bir şekilde test etmek için Orienteering (Şehir İçinde Hazine Avı) yarışması düzenlendi. Bu yarışma için her ülkeden bir kişinin katıldığı 5 kişilik takımlara ayrılan gençler kendilerine verilen ipuçlarını değerlendirerek Suriçi’ndeki onlarca târihî eser arasında koşturup zamana karşı uğraş verdiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve İstanbul Vâliliğinin desteklediği proje, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda düzenlenen ödül töreni ve vedâ gecesiyle son buldu.

joomplu:158joomplu:159