• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 9. Temsilciler Kurulu, 10-14 Haziran 2014 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplandı. Toplantıda üye kuruluşlardan Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Kırıgızistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, Türk Eğitim Sen, Makedonya Ufuk Derneği Genel Başkanı, ev sahibi olan Kazakistan Eğitim ve Bilim Sendikası Genel Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanları hazır bulundu. Tacikistan Eğitim ve Bilim Sendikası Genel Başkanı Abdurrozik Rizoyev’de toplantıya gözlemci olarak katıldı.

Ufuk Derneği'ni temsilen Genel Başkan İlhan Rahman katılmıştır. Ayrıca Ufuk Derneği Kurucu Genel Başkanı ve THP Milletvekili Enes İbrahim toplantıya katılanlar arasındaydı.

Genel Başkan İlhan Rahman toplantıda bir konuşma yaparak Makedonya'da ki Türkçe eğitim konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Astana haricinde Almatı, Çimkent ve Türkistan'da çeşitli temaslarda bulunan heyet, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakan Vekili ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyetin Kazakistan’da bulunduğu tarihlerde Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikasının 90. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir dizi etkinlik yapıldı. Türk Eğitim Sen heyeti bu etkinlik ve toplantılara da katılarak kardeş sendikanın 90. Yılını kutladılar.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 9. Temsilciler Kurlu İstişare Toplantısı sonunda aşağıdaki sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

UAESEB 9. TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİDİR

(10-14 HAZİRAN 2014)


 

Birliğin 9. Temsilciler Kurulu İstişare toplantısı 10-14 Haziran 2014 tarihleri arasında Kazakistan’ın Başkenti Astana’da yapılmıştır.

Toplantıya Üye kuruluşlardan; Türk Eğitim Sen, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Çalışanaları Sendikası, Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası ve Makedonya Ufuk Derneği başkan ve yöneticileri katılmıştır. Ayrıca toplantıda gözlemci olarak Tacikistan Eğitim ve Bilim Sendikası Yöneticileri de hazır bulunmuştur.

Birliğe üye sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından, Birliğin büyümesi ve etkinliğinin artırılması için her türlü desteğin verileceği vurgulanmıştır.

Birliğin; üye ülkelerin dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlenmesine katkı sağladığı ortak duygu ve düşünce olmuştur.

ALINAN KARARLAR

1-Türkiye’de Manisa ili Soma ilçesinde kömür madeni ocağında gerçekleşen ve 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan felaketin acısını paylaşıyor, Türk Milletine başsağlığı diliyoruz. Hiç bir ülkede bu tür acıların bir daha yaşanmaması için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını talep ediyor, yetkilileri göreve davet ediyoruz.

2- 2015 yılında Birliğe üye kuruluşların ülkelerindeki bilim insanlarının katılımı sağlanarak Türk Eğitim Sen’in ev sahipliğinde TÜRK DÜNYASI EĞİTİM VE KÜLTÜR KONGRESİ düzenlenmesine karar verilmiştir.

3- Ülkelerin almış olduğu ekonomik tedbirler ve uyguladığı politikalar,  her geçen gün eğitim ve bilim çalışanları başta olamak üzere dar ve sabit gelirli çalışanları olumsuz etkilemektedir. Eğitim ve bilim çalışanlarına hak ettiği sosyal ve ekonomik haklar mutlaka verilmelidir. Üye kuruluşlar olarak çalışanların refahı ve mutluluğu için kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.

4- Sendikal örgütlenmenin gelişmesi için; bilgi, yöntem ve tecrübe paylaşımına zemin ve imkan oluşturacak organizasyonların hayata geçirilmesine ve karşılıklı ziyaretlerin arttırılmasına karar verilmiştir.

5- Birliğe üye olarak davet edilecek ülke ve kuruluşlar tesbit edilerek, birliğin amacı ve faaliyetlerini içeren davet mektupları hazırlanarak gönderilmesine karar verilmiştir.

6-Ermenistan tarafından Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinin işgal edilmesini bir kere daha kınıyor, Karabağ’ın işgalinin bir an önce sonlandırılması talebimizi ve temennimizi yineliyoruz..

7- Doğu Türkistan’da yaşanan dram başta olmak üzere; dünyanın her bölgesinde şahit olduğumuz insan hakları ihlallerini şiddetle kınıyor, öncelikle BM ve tüm uluslararası kuruluşları 21.yüzyıla yakışmayan bu ihlallere karşı etkin tedbirler almaya davet ediyoruz.

8-UAESEB 10. Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısının Kırgızistan’da yapılmasına karar verilmiştir.

joomplu:182

joomplu:181