• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

İnsan hakları ve demokrasiyi temel değer ve ilke olarak benimseyen Ufuk Derneği, son dönemde Irak’ta yaşanan insan hakları ihlallerini kaygı ve endişeyle takip etmektedir. Irak’ın asırlardır Türkmeneli olarak adlandırılan bölgesinde kan gövdeyi götürmektedir. Orada yaşayan halkın ve Türkmen soydaşlarımızın can ve mal güvenliği kalmamıştır, insanlar evlerinden ve mülklerinden sürgün edilmiştir, evlerini terk etmeyenler için durum daha vahim ve korkunç olmuştur. Kendilerini ’’Irak Şam İslam Devleti’’ diye adlandıran insanlıktan nasibini almamış terör örgütü halkı katletmekte, kadın ve kızlara taciz ve tecavüz etmekte, acımasızca her türlü insanlık dışı yönteme baş vurmaktadır. Ve bunu İslam dini adına yaptıklarını iddia etmektedirler. Hangi dindir ki insanların vahşice kurşuna dizilmesini, kafasını kesmesini buyurmuştur, yapılanlar en ağır şekilde kınanmasını ve bir an önce bu vahşete dur denilmesini uluslar arası kurum ve camiadan beklemekteyiz, insanlar asla din ve etnik kimlikleri üzerinden öldürülemez. İnsanların hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar sırf inançları veya mezhepleri farklı diye, onlara her türlü eziyet ve katliam uygulanmasını vacip olduğu anlayışı kınıyoruz ve hiçbir şekilde doğrulamıyoruz. Bu vahşette yine batı’nın iki yüzlülüğünü görmekteyiz, orada yaşayan belli başlı topluluklara yaptıkları gıda, erzak ve silah yardımı Türkmenlere yapılmamaktadır. Batı devletleri bir tarafda anavatan bile Türkmen kardeşlerimize mesafeli durmaktadır. Bu ülkelerin ve BM’nin Türkmenlere karşı ilgisiz kalma tavrı en azından bizim için kesinlikle kabul edilemez. Farklı coğrafyalarda yaşanan problemlerle yakından ilgilenen, ağlayıp sızlayanlar her nedense konu Türk milletine gelince susmaktadırlar. Samimiyetten son derece uzak bu tavırlar kimsenin hayrına değildir.

Dr.Elvin Hasan

Ufuk Derneği Genel Sekreteri

joomplu:193