• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

Ufuk Derneği olarak üyesi olduğumuz ve Türkiye’de ve Türk Dünyasında kurulan ilk uluslararası eğitim sendikası olan Uluslararası Avrasya Eğitim

Sendikaları Birliği’nin (UAESEB) 1. Olağan Genel Kurulu 3 Kasım 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da düzenlenmiştir. 9 yıldır

fiili olarak faaliyette olan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin resmi kuruluşu birtakım bürokratik engellemeler nedeniyle ancak 6 ay önce

yapıldı. Dolayısıyla UAESEB, 6 ay önce Bakanlar Kurulu izniyle resmi olarak faaliyete başladı. Bugüne kadar Türk dünyasında faaliyet gösteren eğitim

sendikası ve derneklerle birlikte faaliyet gösteren UAESEB, üye olmak isteyen diğer ülkeleri de üyeliğine kabul ederek yoluna devam

etmektedir. UAESEB’e şu ana kadar Türkiye, Azerbaycan, Makedonya, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Kosova'dan eğitim sendikaları ve dernekler

üye olmuştur. Türkiye’de ve Türk Dünyasında kurulan ilk uluslararası eğitim sendikası olan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin

(UAESEB) 1. Olağan Genel Kurulu 3 Kasım 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da düzenlenmiştir. 9 yıldır fiili olarak faaliyette

olan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin resmi kuruluşu birtakım bürokratik engellemeler nedeniyle ancak 6 ay önce yapıldı. Dolayısıyla

UAESEB, 6 ay önce Bakanlar Kurulu izniyle resmi olarak faaliyete başladı. Bugüne kadar Türk dünyasında faaliyet gösteren eğitim sendikası ve

derneklerle birlikte faaliyet gösteren UAESEB, üye olmak isteyen diğer ülkeleri de üyeliğine kabul ederek yoluna devam etmektedir. UAESEB’e şu ana

kadar Türkiye, Azerbaycan, Makedonya, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Kosova'dan eğitim sendikaları ve dernekler üye olmuştur.

Ufuk Derneği adına Genel Başkan İlhan Rahman UAESEB’in 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında ’’bu birliğe üye

olmanın ve böylesine bir tarihi güne şahitlik etmenin mutluluğu ve gururundan bahsederken, ileride UAESEB olarak şimdiye kadar yapılan çalışmaların

artarak devam edeceğı inancını taşıdığını, birliğin Türk Dünyası coğrafyasında genişlemesi gerektiğini belirtti. Makedonya’da başta eğitim alanı olmak

üzere Türk toplumunun yaşadığı sorunlara değindi. İlhan Rahman konuşmasının sonunda UAESEB üye kuruluşların bu çatının altında oldukları için bir

fikir birliğinde olduklarının apaçık olduğunu, işte birlik için gelecekte bütün üye kuruluşlara daha fazla sorumluluklar düştüğünü ve dilde birlik için daha

yüksek seviyelerde çalışmalara imza atılması gerektığını vurguladı.

joomplu:203joomplu:204