• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

 

Makedonya’da henüz kurulmamış Ulusal Gençlik Meclisi, gençliğin kendisiyle ilgili kararlara etkin olarak katılımı, gençliğin sorunlarına ve beklentilerine duyarlı, bütünleştirilmiş gençlik politikalarının oluşturulması, gençlik örgütleri arasında düzenli ve sağlıklı bilgi ve deneyim paylaşımının ve ortak projeler ve etkinliklerin geliştirilmesi, gençlik örgütlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, kamu kuruluşları ve gençlik arasında iletişimin ve ortaklıkların geliştirilmesi, gençliğin uluslararası platformlarda temsili gibi çok yönlü hedeflere yönelik olarak, gençlik ile ilgili tüm grup ve kuruluşları ortak bir çatı altında buluşturması gereken bir temel yapı olması gerekir.

Gençlik politikalarının hazırlık ve uygulama aşamasında gençliğin söz sahibi olamaması, planlama, karar alma ve uygulama süreçlerinden uzak kalması, kendi aralarında örgütsüz olmaları ve kültürel alışverişi sağlayamamaları gençlerin başta hükümet olmak üzere diğer tüm kuruluşların karşısına eşit ortak olarak çıkmalarını engellemekte ve gençlikle ilgili politikaların hayata geçirilmesi konusunda ciddi sorunlar oluşturmaktadır.

Gençlerin yerel ve ulusal düzeyde eşit ortaklar olarak kabul edilmesi Makedonya’da daha şeffaf, hesap verebilir, ortaklığa dayalı iyi yönetiim kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır.

Buna göre yerel düzeyde gençlik meclisleri ve gençlik merkezleri oluşturarak, gençlerin yerel yönetimlere katılarak söz sahibi olmasını sağlamak hedefi doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır.

Yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla yerel ve ulusal gençlik meclislerinin kurulması, ülkenin geleceği açısından önemlidir. Özellikle ulusal ve yerel gençlik meclislerini siyasetin arka bahçesinden kurtarmak için, gençler kendi temsilcilerini kendileri seçmelidirler. Yerel gençlik meclisleri Makedonya’nın mevcut 84 belediyesinde kurulmalıdır ve belediyeler tarafından destek verilmesi gerekmektedir. Yerel meclis konseyleri, belediye dahilinde bulunan orta okul temsilcileri,üniversite ve fakülte temsilcileri,STK temsilcilerinin katılımı ile kurulması daha demokratik bir yapıyı getirecektir.Her belediyede yerel gençlik meclisleri kurulduktan sonra yerel meclislerin organizasyonunda ulusal gençlik meclisi kurulmalıdır.

 

Ulusal gençlik meclisin kurulması için her belediyeden gençlik meclis  üyelerin katılımı gerçekleşmeli.Her belediye nüfus oraına göre ulusal gençlik meclisinde temsil edilmelidir.Buna göre:

5.000 – 20.000 nüfusa sahip belediyeler:                       1 üye

20.000 – 50.000 nüfusa sahip belediyeler 3 üye

50.000 – 100.000 nüfusa sahip belediyeler 5 üye

100.000 ve üzeri nüfusa sahip belediyeler 9 üye  ile temsil edilmelidir.

 

Yerel gençlik meclisleri kendi aralarında diyalog kurup,ortak faaliyetler yapabilir.Belediyeler arası diyaloğun gelişmesi ile demokrasi mekanizmanın daha fazla uygulanabilir hale gelmesi ile gençler toplumda daha saygın hale gelecektir.

Ulusal Gençlik Meclisi’nin temelini oluşturan Belediye Gençlik Meclisleri arasında şeffaflık esas alınmalıdır. Ulusal Gençlik Meclisi, Belediye Gençlik Meclisleri arasında bir paylaşım platformu olması gerek. Ulusal ve uluslararası süreçlerde Ulusal Gençlik Meclisi, Belediye Gençlik Meclisleri’ni temsil etmesi gerek. Sürdürülebilir kalkınma için gençlerin gönüllülük bilincine sahip olmaları öncelikli ilkeleremizden biri olmalıdır. Ulusal Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllü katılım esas alınması,Ulusal Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde yerelden ulusala bilgi akışı esas olup, Ulusal Gençlik Meclisi gücünü Belediye Gençlik Meclisleri’nden alması gerekmektedir.

Yerelde belediyeler tarafından desteklenmesi gereken belediye gençlik meclisleri,ulusalda ise gençlik ve spor ajansından desteklenmelidir.

 

UFUK Derneği

 

joomplu:22