• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

 

UFUK Derneği  1992 yılı 26 Şubat tarihinde Hocalı’da soykırıma uğrayan soydaşlarımızı anarak,bu yıl Birleşmiş Milletler’in Makedonya ofisine mektup gönderdi.Mektupta 26 Şubat 1992 yılında yapılan katliamın soykırım olarak tanınması için BM’den talepte bulunuldu. UFUK Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre: " 1992 yılı 26 Şubat günü gözü dönmüş, cani Ermeni askerleri, Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 613 mahsum Azerbaycan’lı soydaşımızı katlettiler (bu sayı resmi rakam olmakla birlikte, yabancı ajanslara göre ölü sayısı 1300 civarındadır). O günden bugüne kadar bu olayın sorumluları bulunup cezalandırılamadı, adalet karşısına çıkarılamadılar. Bütün dünyanın bu vahşeti bilmeye hakkı vardır. İşlenen insanlık suçunu dünya ya duyurmak ise bizlerin sorumluluğudur.

9 Aralık 1948’de BM tarafından kabul edilen ve 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler’in ‘Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesi’ 2. Maddesinde yer alan “milli, etnik, ırkı veya dini bir grubu kısmen veya tamamen imha etme” biçiminde tanımlanan Jenosit/Soykırım kavramı ile tamamen örtüşmektedir. Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları katliam BM Soykırım Anlaşmasında, Soykırım gerçekleşmiş sayılacağı koşullarını sayan 2. maddesinde yer alan beş bendin ilk ikisi ile uyum göstermektedir. İlgili maddede soykırımın gerçekleşmesi için bu bentlerde düzenlenen eylemlerden birinin yeterli olduğu belirtilmektedir. Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları toplu katliam BM Soykırım Anlaşmasında Soykırımı düzenleyen 2. maddenin a) bendinde yer alan “bir grubun üyelerinin katledilmesi” ve b) bendinde yer alan “grup üyelerinin bedeni ve akli açıdan ciddi biçimde zarar verilmesi” koşulları ile birebir uyuşmaktadır.

Bunun yanında sözde Ermeni soykırımını tanıyan devletler, yaptıkları hatanın farkına varmalıdırlar, yalan ve iftiralara göz yummamalıdırlar.

Bu vesileyle bundan 20 yıl önce Ermeni katliamı sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Herkes unutmamalıdır ki, biz şehitlerimizi toprağa değil, kalbimize gömen bir milletin fertleriyiz. Hocalı’yı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız…"

joomplu:52joomplu:53