• Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

  • Ufuk Derneği - Makedonya

888 poker review

 

Makedonya’nın 18 ayrı bölgesinde ’’Gençlik Cumhuriyeti’’ platformunun tertipledikleri panellerin Ohri ayağı 10 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirildi. 48 gençlik kuruluşunun oluşturduğu bu platformun temel amacı gençlerin demokrasiyi doğru kullanmaları ve gençlik  sorunlar hakkında söz sahibi olmaları gereksimidir. UFUK Derneği bu oluşumdaki tek Türk derneği olma özelliğine sahip olmasının yanında aktif bir rol de üstlenmiştir. Ohri’de gerçekleştirilen panelde Reaktor araştırma kuruluşundan Nadisa Tanevska, Ohri Kızıl Haç’tan Aneta Yovanovska, Makedonya Gençlik Forumu  Genel Başkanı Dona Kosturanova ve UFUK Derneğinden  Genel Başkan Yardımcısı İlhan Rahman konuşmacı olarak katıldılar.

Ohri bölgesinden çok sayıda kurum, kuruluş, STK, siyasi parti gençlik teşkilatlarının temsilci ve yöneticilerinin katıldığı panel son derece yapıcı ve verimli geçti. Başta gençlerin bulundukları durum ve konum olmak üzere, yapılan araştırmalardan ve bu araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar üzerine fikir ve görüşler gençler tarafından da destek buldu. Zıt görüşlü gençlerin bile böyle bir platformda ve de  ortak paydada buluşmaları sevindirici bir gelişme olarak karşılanmalıdır.

UFUK Derneği Genel Başkan Yardımcısı İlhan Rahman konuşmasında kısaca dernek faliyetleri ve aktivitelerinden söz ettikten sonra, Makedonya Türk gençlerinin bugünki durumu, sorunları ve problemlerini örnekleriyle sundu. Başta sivil toplum olmak üzere, eğitim alanındaki sorunların altı da önemle çizildi. Temel eğitim şartlarının eksikliğinden, kitap ve kadro eksikliğinden, ana dilde eğitim görme hakkının birçok bölgede gasp edildiğinden söz etti. Sivil toplumdaki siyasi baskı ve yıpratmalara da dikkat çektikten sonra diğer küçük etnik grupların da konumundan bahseden Rahman, konuşmasının son bölümünü Ohri gençlerinin sivil toplum çalışmaları ve bu alandaki katılımlarıyla ilgili konuştu.

joomplu:59joomplu:60