Künye

 

İmtiyaz Sahibi

Ufuk Derneği Adına

İlhan Rahman


Genel Yayın Yönetmeni

Celil Ahmed

 

Yayın Kurulu

Sezen Seyfullah

Mr.Elvin Hasan

Mürvet Seydinoska

Mr.İlker Gavaz

Fatih Ali

 

Tasarım

Cedi Aydarçe

 

Reklam ve Dağıtım

Ersoy Şaziman

 

 

2009 - 2013 dönemi:

İmtiyaz Sahibi

Ufuk Derneği Adına

Enes İbrahim


Yayın Yönetmeni

Alpay İgci


Yazı İşleri Müdürü

Sezen Seyfullah


Yayın Kurulu

Cihan Mürsel

Elvin Hasan

İlhan Rahman

Selma Şerif


Reklam ve Dağıtım

Semih Kâmil