Ufuk Dergisi

“Balkanlar’ın güzel ve tarihî şehri Üsküp’ten bu bölgenin insanlarına, doğru bilgileri, güzellikleri, ufuk açıcı düşünceleri sunmaya uğraşırken Balkanlar’da Türk diliyle yayımlanan bir derginin ne demek olduğunu iyi bilmekteyiz.”

Ufuk Dergisi, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yayımlanmaktadır. Yayın hayatına 1 Ocak 2009 tarihinde başlamıştır ve derginin yayın dili Türkiye Türkçesidir. Ufuk Derneği’nin yayın kuruluşu olarak çalışmalarına başlamıştır. 2009 yılı Ocak ayında ilk baskısı yapıldığında 3 ayda bir yayınlanan Ufuk Dergisi, 2009 yılı sonuna kadar bu şekilde çıkmıştır. 2010 yılı ile beraber derginin yayın sıklığı 2 aylık olarak değiştirilmiştir. Dergi günümüze dek bu şekilde, 2 ayda bir olarak yayındadır.

Derginin adı “Ufuk Dergisi”dir. Bu yayın, ufukları geliştirmeyi amaçlar; ufuk dergisidir. Yayınlarda “dergi” sözünü de kapsayacak şekilde “Ufuk Dergisi” olarak kullanılmaktadır. Her iki ad da özel ad standardı ve yazımına uygun olarak yazılır ve eklenmede kesme ile ayrılır: “Ufuk Dergisi’nde, Ufuk Dergisi’nin” gibi…

Ufuk Derneği adına imtiyaz sahibi Enes İbrahim’dir. Yayın yönetmeni Alpay İgci; yazı işleri müdürü Sezen Seyfullah’tır. Derginin yayın kurulu Cihan Mürsel, Elvin Hasan, İlhan Rahman, Selma Şerif’ten oluşmaktadır. Reklam ve dağıtım sorumlusu Semih Kâmil’dir.

Derginin Makedonya’da yaygın bir temsilcilik ağı vardır. Makedonya’nın yanında başta Türkiye olmak üzere, birçok ülkede resmî ve resmî olmayan temsilcileri olan derginin okur kitlesi Makedonya, Türkiye ağırlıklıdır. Bunun yanında Kosova, Bulgaristan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de derginin ulaştırıldığı ülkelerdir. Bu yaygın dağıtım ve aktarma, derginin yayın politikasının sonucudur. Merkezi Üsküp’te olan Ufuk Dergisi’nin Makedonya’da Ustrumca, Radoviş, Gostivar, Resne, Ohri, Kırçova, İştip ve Manastır’da; Türkiye’de de İstanbul ve İzmir’de temsilcilikleri bulunmaktadır. Makedonya’da birçok şehirde bulunan Ufuk Derneği şubeleri vasıtasıyla derginin dağıtımı yapılmaktadır.

Ufuk Dergisi yayın anlayışı, Balkanlar’da Türk dilinde, başta Balkan Türklerine ve Türk dilini bilen insanlara kültürel, sosyal, güncel konularda bilgiler sunmak şeklindedir. Makedonya merkezli yayın ile Makedonya dışında Balkanlar’ın birçok bölgesine hitap etme politikası güdülmektedir. Dergi Türkiye Türkçesinin ve Balkanlar’da yer adlarının Türkçe olan şekillerinin doğru kullanımı konularında büyük bir hassasiyete sahiptir. Ufuk Dergisi’nde kaba bir siyasi söylem, derginin yayın politikası gereği olarak reddedilmiştir. Siyasi, toplumsal durumlara dair yayınlarda yapıcı, partizanca olmayan bir yayın dili tercih edilmektedir. Dergideki konuların çokluğu Balkanlar’a dair olsa da, Türk Dünyası’nın genelini ilgilendiren konular da dergide yer alabilir. Tarihî birçok konu da derginin yayın kapsamındadır.

Ufuk Dergisi’nde yazıları yer almış isimlerden bazıları Rauf Denktaş, Serdar Denktaş, Avni Engüllü, Banu Avar, Arslan Bulut, Doç.Dr. Fadıl Hoca, Eyüp Salih, Nihat Selman, Maksud Ali gibi tecrübeli isimlerle Enes İbrahim, Alpay İgci, Taner Güçlütürk, Sezen Seyfullah, Elvin Hasan, İlhan Rahman, Cihan Mürsel, Selma Şerif gibi Balkanlar’da Türkçe yayınlarda yazıları ve çalışmaları yer alan isimlerdir.